Pistin ihalesi 117,8 milyon $

İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü, 25 yıldır Fiyaş tarafından yap işlet devret sözleşmesi ile ve son 12 yıldır İntercity şirketi tarafından işletilen İstanbul Park için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi kapalı teklif usulüne göre, mevcut imar planı doğrultusunda 30 (Otuz) yıl süreli yapım ve onarım karşılığı kira ve işletme ihaleye çıktı. Tepeören’de 2.166.098 metrekare yüzölçümü bulunan İstanbul Park için ihalede istenilen rakam, 3 yılı inşaat süresi olmak üzere 3+16= 19 yıllık kira bedeli için 117.8 Milyon Dolar olarak öngörülüyor.

Vakıflar Meclisi’nin 8.01.2024 tarih 23/20 sayılı kararında belirtilen şartlar çerçevesinde Formula-1 pistine ilaveten, alışveriş merkezi, macerapark (go kart, lunapark, tırmanma parkuru, gezi treni vb), otomobil müzesi ve eğlence merkezi (akvaryum, kuş parkı, hayvanat bahçesi, yağmur ormanı) fonksiyonunda yapılar yaptırılmak üzere 30 (otuz) yıl süreli yapım ve onarım karşılığı kiralama  ihalesinde otuz yıllık kira bedeli ise 200 milyon doları geçiyor. İhalenin maddeleri ise şu şekilde;

1-) Mezkur parselde yapılması planlanan kompleksin plan tadilatının yapılması, inşaat için resmi kurumlardan izin alınarak tüm uygulamaların tamamlanması için yapım/onarım(inşaat) süresi 3(üç) yıl ve ekspertiz raporu ile hesaplanan 16 yıl amorti süresi toplamı olan 19 (ondokuz) yıllık süreye (ihaleye katılımın arttırılarak rekabetin sağlanması, atıl durumda olan Formula-1 pistinin yarış takvimine alınmasının sağlanarak ihyası amaçlarıyla) 11 (onbir) yıl kar etme süresi eklenerek toplam sözleşme süresinin 30 (Otuz) yıl olması,

2-) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, sözleşme tarihinden itibaren en fazla 1 (bir) yıl gecikmesi,

3-) $ 272.000,00’nin (Amerikan Doları (USD) taşınmazın ilk yılın aylık inşaat süresi kirası olarak alınması, daha sonraki her yıl belirlenen ilk inşaat süresi kira bedeline % 1,5 artış yapılarak bulunacak bedelin akabindeki yılın inşaat süresi kirası olarak belirlenmesi,

4-)  $ 506.000’nin (Amerikan Doları (USD) taşınmazın 4. Yılın başlangıç kirası (İşletme Kirası) olarak alınması, 5. yıldan işin (30. Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl belirlenen ilk işletme kira bedeline % 1,5 artış yapılarak, bulunacak bedelinin akabindeki yılın işletme süresi kirası olarak belirlenmesi,

5-) Ancak taşınmazın İşletme süresi başlangıcı olan 4. Yılından işin (30. Yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her ay, taşınmazın tamamından elde edilen cironun %20’sinin hesaplanması ile bulunacak bedelin, kararımızın 4. Maddesi ile belirlenen bedel ile karşılaştırılarak; bu iki bedelden yüksek olanın o aya ait işletme kirası olarak alınması için yapım (inşaat) maliyeti ile yapım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamı olan 117.806.367,89 USD bedelin tahminen % 3 olan geçici teminatı ise 3.534.191,04-USD olarak belirlendi.

Konuya ve ihale kanunlarına yakın kaynaklar, istenilen yatırımın bina ve parkların maliyetinin yaklaşık olarak 300 milyon doları geçebilecek olan ihalenin belirlenen şartlar dahilinde sahibini bulamaması halinde bir süre sonra yeniden ihaleye çıkılacağı ve yapılacak ihalelerden bir sonuç alınamaması halinde ise nasıl bir yol izleneceği net olarak bilinmeyeceğini ifade edilirken,  ihale şartnamesinde yer alan bir maddeye göre de sadece F1 getirme maliyetinin yıllık 60 milyon $’dan 30 yıl için 1.8 milyar dolar olacağına dikkat çekiyorlar. | 12 Şubat 2024 : 20.45

Son 70 haber

Yorum yaz

Go To Top