Genel kurulun ilk 5 delegesi

4 Temmuz?da yapılacak olan Tosfed Olağanüstü Genel Kurulu için geri sayıma geçildi. Genel kurul yeri ve gündemi federasyonca açıklanırken, herkesçe merakla beklenen genel kurul delege listesinin ilk isimleri belli oldu. Federasyon ana statüsünün 7?nci maddesi G bendinde ?Genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal direktörlüğü bırakmış olmak kaydıyla en üst seviyede direktörlük yapanlar arasından kura ile seçilecek en fazla beş üye? tanımlamasına uygun isimler arasından 30 Mayıs?ta Beykoz 2?nci Noterliği?nde başkatip tarafından çekilen kura ile belirlenen ve 27229 yevmiye numaralı ?düzenleme şeklinde kura tespiti? tutanağı ile kayıt altına alınan ve genel kurul üyeliği kazanan isimler, Ethem Genim, Ufuk Uydaş, Erdal Tokcan, Mete Bayrakçı ve Haluk Ünsal olarak belirlendi.

Diğer taraftan, Federasyon Yönetim Kurulu?nun 23 Mayıs?ta kararını aldığı Olağanüstü Genel Kurulu?nun 4 Temmuz Perşembe günü saat 13?de Dedeman Ankara Hoteli?nde yapılacağı, çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantının 5 Temmuz Cuma günü aynı yerde ve saatte, ?çoğunluk aranmaksızın? yapılacağı ilan edildi. Açıklamada genel kurul gündemine de yer verildi.

Hazirun cetvellerinin delegeler tarafından imzalanması, toplantı yeter sayısının bulunduğunun ilanı, açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı?nın okunmasından sonra Divan Başkanı ve Divan Üyelerinin seçimi, gündemin okunması ve oylanması, Divan Kuruluna Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi, peşinden de faaliyet ve denetim raporunun görüşülmesi ile yönetim ve genetim kurullarının ibrası yapılacak. Federasyon Başkan adaylarının konuşmasından sonra da Federasyon Başkanı, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.

Sandıkların kapatılması, oyların tasnifi ve tutanak düzenlenmesi, seçim sonuçlarının açıklanması, genel kurulca seçilen Federasyon Başkanı?nın konuşmasının ardından da, gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda seçilen Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve seçilen yönetim kuruluna federasyonun borçlanması, taşınmaz mal alımı, satılması ve kiralanması ile uluslararası Federasyona karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki verilmesi istenecek.

Son 70 haber

Yoruma kapalı

Arşiv

Go To Top