Mümtaz Başkan için bir değil, iki kez ?6 ay hak mahrumiyeti?..

130522-TOSFED-BELGE-GSM-3

Federasyonda son yönetim kurulunun istifa kararının açıklandığı basın toplantısında basın mensuplarına dağıtılan evraklar, Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu Müfettişleri tarafından teftiş edilen eski başkanlardan Mümtaz Tahincioğlu?nun iki ayrı dosyadan ve iki ayrı kez ?6 ay hak mahrumiyeti aldığı? ortaya çıktı. SGM Merkez Ceza Kurulu?nun aynı tarih ama farklı karar numaraları ile aldığı iki farklı kararından her ikisinde de eski başkan hakkında aynı ceza alındığı anlaşılıyor. Bu durumda Tahincioğlu 2 ayrı kez ve 6?şar aydan aslında toplamda 1 yıl süreli hak mahrumiyeti cezası almış durumda. SGM Merkez Ceza Kurulu?nun farklı dosyalarla ilgili olarak aldığı ikinci 6 Aylık Hak Mahrumiyeti cezası kararının içeriği ise satırı satırına aynen şu şekilde;

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, Spor Genel Müdürlüğü

Merkez Ceza Kurulu.

KARAR

ESAS NO: 2013/02, KARAR NO; 2013/07, KARAR TARİHİ; 30/04/2013

HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILAN: Mümtaz Tahincioğlu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Eski Başkanı

SORUŞTURMA KONUSU; Bakanlık Makamının 29.01.2013 tarih ve 020-219 sayılı oluru ve Teftiş Kurulu Başkanlığının 06.02.2013 tarih ve 269 sayılı yazısı ile;

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Mümtaz TAHİNCİOĞLU hakkında, dosyadaki mevcut deliller, Teftiş Kurulu raporu, savunma ve ilgili mevzuat hükümleri birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde,

2008 ve 2010 yılları arasında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak, Omspor Derneği ile 2010 yılında Dünya Ralli Şampiyonası için, IDF Uluslararası Fuarcılık A.Ş. firması ve TEC Turizm A.Ş. firmasından yapılan alımlarla ilgili olarak mevzuat hükümlerine uygun işlem yapılmadığı gerekçesiyle hakkında Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği?nin kasıtsız suçlara ilişkin 23/a maddesi uyarınca,

Bakanlık Makamının 29.01.2013 tarih ve 020-219 sayılı oluru ve Teftiş Kurulu Başkanlığının 06.02.2013 tarih ve 269 sayılı yazısı ile hakkında soruşturma yapılmak üzere Kurulumuza sevk edilmesi üzerine, gerekli soruşturma tamamlandıktan sonra dosya ele alınıp incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Dosyada bulunan tüm bilgi ve belgeler, Teftiş Kurulu raporu, savunmalar ve ilgili mevzuat hükümleri birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde;

2008 ve 2010 yılları arasında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun Omspor Derneği İktisadi İşletmesinden yaptığı alımlar ile ilgili olarak doğrudan piyasadan alabileceği mal ve hizmetleri Omspor Derneği İktisadi İşletmesinden satın almak suretiyle Federasyon kaynaklarının bu dernek iktisadi işletmesine aktarılmasında, 2010 yılı Dünya Ralli Şampiyonası için yapılan bazı alımların zorunlu bir alım olduğu ortaya konulmadan ve herhangi bir sözleşme ve şartname düzenlenmeden 100.000.00-TL üzerinde alım yapılması ve yapılan alımların bilahere yönetim kurulu onayına sınulması gerekirken alımlardan yaklaşık 9 ay sonra yönetim kurulu onayına sınulmasında, Yönetim Kurulu?nun 20 Ocak 2010 tarihinde yapılan toplantısında alınan 13 nolu karar ile Genel Müdürlükçe çıkarılan Yönerge ve ekleri hükümlerine uyulması konusundaki kararına uygun hareket edilmemesinde, 2008-2010 yılları arasında Yönetim kurulu kararı alınmadan spor komitesi oluşturmak ve bu komite vasıtasıyla düzenlemeler yapmak / yaptırmak eylemlerinden dolayı dönemin Federasyon Başkanı mümtaz Tahincioğlu?nun sorumlu olduğu iş ve işlemlerde mevzuata uygun hareket edilmediği; dolayısıyla Federasyon Başkanı Mümtaz TAHİNCİOĞLU?nun görev ve sorumluluğu itibariyle federasyon adına 2008 ve 2010 yıllarında yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarına yönelik yönetim kurulu kararı almadığı, alım komisyonu oluşturmadığı ve alınan malzemelerin fiyatvaraştırması yapılmaksızın ve teklif alınmadan keyfi alım yapılmış olduğu, Omspor Derneğine IDF Uluslar arası Fuarcılık A.Ş.?ye, MLT Prodüksiyon ses ve ışık sistemleri Ltd.Şti?ne yukarıda belirtilen şekillerde haksız menfaat temin etme fırsatını verdiği ve buna göre Federasyonu zarara uğrattığı ve federasyonun satın alma talimatlarına riayet etmediği dosya kapsamından anlaşılmakta olmakla, adı geçenin yukarıda belirtilen kasıtlı fiili sebebiyle Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinin 32/son fıkrası gereğince 6 AY HAK MAHRUMİYETİ cezası ile cezalandırılmasına, 30 Nisan 2013 tarihinde oybirliği / oy çokluğu ile karar verildi.

Doç. Dr. İbrahim AYDINLI, Başkan Vekili / İbrahim ATEŞ, Raportör / Mesut BAYAT, Üye / Adnan ERSAN, Üye

Son 70 haber

Yoruma kapalı

Arşiv

Go To Top