Altın Takım’dan ‘Manifesto’!

Federasyon başkanlığı için favori gösterilen Satvcet Çiftçi, bugün karşısına çıktığı medyaya ekibinin ‘ilkeleri’ni açıkladı. Toplantıda yaptığı konuşmada manifestosundan bölümler dile getiren Satvet Çiftçi ve ‘altın takım’ kadrosunun seçimde kazanmaları halinde uygulayacaklarını belirttikleri ilkeleri şunlar;

Büyük TOSFED; sporumuzun ancak camiamızı oluşturan her unsurun bir arada ve uyum içerisinde çalışmasıyla hak ettiği seviyeye ulaşabileceğine inanır. Camiamızın Türkiye?nin en üst seviyedeki insanlarının, otomobil sporu ortak paydasında buluşmasıyla oluştuğu ve bu oluşumun fikir alış verişinde bulunma şansına sahip olduğunda, sorunlarımızı kısa sürede sonuca ulaştıracağını kabul eder. Bu birlikteliğin ve ortak aklın oluşmasının ardından, camiamızın ülkemizin en güçlü oluşumlarından birisi haline geleceğini savunur.

Büyük TOSFED; sporumuzun yönetim biçiminde ve daha önemlisi düşünme sisteminde köklü değişikliklere ihtiyacı olduğuna inanır. Federasyonun yönetiminin tam bir demokrasi içerisinde, sporumuzun tüm unsurlarının temsilcileriyle birlikte gerçekleştirilmesi gerekliliğine inanır. Bu demokratik yapı içerisinde sporcuların ve kulüplerin aktif görev almasının sporumuzun gelişimi açısından hayati önem taşıdığını savunur. Federasyonumuzu bir holding kabul eder ve bu holdingin hak ettiği şekilde yönetilmesi gerektiğini savunur. Branşlar ile ilgili kararların, ilgili branşın organizatörleri ve sporcuları tarafından alınması gerektiğini savunur ve verilecek bu kararların sporumuzun üst politikasıyla olan uyumunu sağlamak görevinin Yönetim Kuruluna düştüğünü kabul eder.

Büyük TOSFED; geliştireceği proje ve politikaların yalnızca sporumuzla sınırlı kalmaması gerektiğine inanır. Ülkemizin sorunlarına imkanlarımız dahilinde çözüm üretmeyi ve toplumumuza katma değer sağlamayı görev kabul eder. Büyük TOSFED; sporun sporcu için var olduğuna inanır ve sporcuyu her projesinin odak noktası olarak kabul eder. Sporcusunun başarısını birinci önceliği sayar ve başarının ölçümlenir biçimde artması için projeler ortaya koyulması gerektiğine inanır. Sportif başarının organizasyon kapasitesiyle değil, sporcunun başarısıyla ölçülebileceğine inanır.

Büyük TOSFED; kulüplerini rakip olarak görmez, kulüplerin federe yapıdaki hayati önemlerini ve sporumuzun ülke sathında yayılabilmesi için taşıdığı önemi bilir. Sahip olduğu potansiyel gücün kulüplerden geldiğine inanır ve kulüpleri bütünün bir parçası olarak görür. Kulüplerin maddi ve  manevi her sıkıntısını kendi sıkıntısı olarak görür ve bu sıkıntıların giderilmesini öncelikli görevi kabul eder. Kulüpleri ayrı birer sistem olarak görmek yerine, ülke geneline yayılmış ve büyük etkiler yaratacak güçte bir sistemin dişlileri gibi görür ve bu sistemin azami fayda getirecek şekilde çalışması için projeler geliştirilmesi gerektiğine inanır.

Büyük TOSFED; ulusal ve mahalli şampiyonaları en önemli itici güç olarak kabul eder ve bu şampiyonaların geliştirilmesi için çalışmanın önemini savunur. Köklü kulüplerinin tecrübelerini, yeni kulüpleri ile paylaşabilecekleri çalışma alanları yaratmanın ihtiyaç olduğunu savunur ve bu paylaşımlar sonucunda da tüm şampiyonalarına yeni ve cazibeli yarışlar kazandırabileceğine inanır. Her ortamda bir arada çalışabilen, ancak yarışmaların kalitesi aşamasında aralarında rekabet olan kulüplerin varlığının sporumuzun geleceğinin istikrarlı olması açısından çok önemli olduğunu kabul eder.

Büyük TOSFED; sporcularına ve kulüplerine hükmetmek için değil, onlara hizmet etmek için var olduğunun bilincindedir. Büyük TOSFED; yalnızca ülkemizde değil uluslar arası arenada da politikaları ve vizyonlarıyla öncü rol üstlenmek gerektiğine inanır. Bu bağlamda başta FIA olmak üzere diğer uluslar arası ve ulusal federasyonlarla iletişim ve etkileşim içerisinde olmanın önemli olduğunu düşünür ve bu yönde ses getirecek projeler hazırlamak gerekliliğine inanır. Büyük TOSFED; ülkemizin çıkarlarının uluslar arası arenada korunması için öncelikle aktif bir uluslar arası politika izlenmesi gerektiğine inanır.

Büyük TOSFED; devletin her birimi ile sürekli ve samimi bir şekilde etkileşim içinde bulunmayı görevlerinden biri sayar. Bu ilişkiler sayesinde de, hem sporumuzun gelişmesi için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemelerin ivedi ile gerçekleştirilmesini hedefler, hem de ülkemizin ulusal ve uluslar arası politikalarına uygun projeler yaratarak devlet politikasına katkı sağlamayı hedefler.

Büyük TOSFED; önceliğin kendi sporcularının başarısı olduğunun bilinciyle,  organize edeceği/ettireceği uluslar arası organizasyonlarla ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak gayesindedir. Bu organizasyonların belirlenmesi aşamasında, camianın tüm unsurlarının mutabakatının sağlanması gerektiğine inanır. İlk önceliği kendi sporcularımızın yarışmakta olduğu şampiyonaların ülkemizde gerçekleştirilmesi yönündedir.

Büyük TOSFED; sporcu sayımızın bir ana plan çerçevesinde sistemli ve ölçülebilir şekilde arttırılması gerektiğine inanır. Mevcut katılım sayılarının korunması kadar, sporumuza ilgi duyan, imkanları olan kitlelere ulaşılması için projeler geliştirmenin ve bu projeleri sürekli kılmanın geleceğimiz açısından elzem olduğunu kabul eder. Katılım sayılarının şansa bırakılmasını kabul edilemez görür ve sporcu sayımızda ki kontrollü büyümenin en önemli büyüme kriteri olduğuna inanır.

Büyük TOSFED; başta ana akım medya ve yarışmalara ev sahipliği yapan kentlerin yerel medyası olmak üzere, medyanın tüm unsurları ile yöneticileri seviyesinde ilişkide bulunmayı, tanıtım probleminin çözümü açısından önemli adımlardan biri olarak görür ve bu konu için projeler geliştirir. Faaliyetlerimizin, görüntülenebilir duruma getirilmesi için kulüplerine yük getirmeden, organizasyonlarının revize edilmesi gerektiğine inanır. Bu problemlerin çözümü sırasında en büyük destekçisinin, ihtisas basını olacağının bilincindedir ve ortak çalışmaya mahal verecek çalıştaylar yapılması gerektiğine inanır.

Büyük TOSFED; faaliyetlerinin seyirci ile buluşmasının elzem olduğunu kabul eder. Seyircinin kalcı bir şekilde faaliyetleri izler hale getirilmesinin spor kültürünün yayılmasıyla mümkün olabileceğinin bilincinde olarak, dernekler, kulüpler, cemiyetler bazında tanıtımlarla yarışmalara seyirci getirilmesi için başlı başına bir çalışma yapılması gerektiğine inanır. Spor kültürünün yayılması için geçecek zamanda, parkurların seyircisiz kalmasını kabul edilemez görür ve bunu engellemek adına tüm camia ile ortak bir çalışma yürütmek gerektiğini kabul eder.

Büyük TOSFED; otomobil sporu ve otomotiv endüstrisinin ayrılmaz bir bütün olduğuna inanır. Zaman içerisinde kopma noktasına gelmiş bu bütünlüğün yeniden tesis edilmesi için, otomotiv endüstrisi ve sporumuz arasında fikir alışverişine ortam sağlayacak ve birbirlerimizin isteklerini anlamamıza imkan tanıyacak çalıştaylar düzenlenmesinin elzem olduğunu kabul eder. Bu çalıştaylar sonucunda yapılacak düzenlemeler ile de bu birlikteliğin yeniden tesisinin ve devamlılığının mümkün olacağına inanır.

Büyük TOSFED; görevlilerini birer işçi gibi değil, oyunun en önemli aktörlerinden birisi olarak görür. Görevlilerinin eğitimleri, rahat çalışma koşulları yaratılması ve sağlıkları önceliğinde, tüm imkanlarının iyileştirilmesi için çalışılması gerektiğine inanır. Görevlilerimizin uluslar arası eğitimlere katılmasını, bizleri dünya arenasında temsil etmesini ve tecrübelerini sporumuz yararına diğer görevlilerimize aktarmasını ihtiyaç kabul eder.

Büyük TOSFED; tesisleşmenin, gerek sporumuzu kitlelerle buluşturmak aşamasında, gerekse de kulüplerimize sürekli maddi kaynaklar sağlamak konusunda en önemli unsurlardan birisi olduğuna inanır. Tesisleşmeyi, yalnızca asfalt yarış pistler inşa etmek olarak algılamaz. Otokros, Tırmanma, Off-Road, Karting gibi branşlarda da tesisleşmenin elzem olduğunu düşünür. Bir ana plan çerçevesinde, tesisleşmenin hangi illerde hangi alanlarda yapılacağını ortaya koymak ve bu bağlamda ilk evvela arazilerin tahsisi için çalışılmaya başlanması gerektiğine inanır. Tesisleşmenin doğal süreci nedeniyle görece yavaş olduğunun bilincinde olarak, kararlı ve planlı bir şekilde çalışmayı hedefler.

Büyük TOSFED; hedefler belirlemek, kararlı ve sistemli bir şekilde çalışmak kaydıyla gelişme ve ilerlemenin sonsuz olduğuna inanır. Bu doğrultuda, okul öncesi eğitimden başlayarak, iş hayatlarına atılma süreçlerine kadar çocuklarımız ve gençlerimizin sporumuzla iç içe olabilecekleri projeler geliştirmenin gerekli olduğunu düşünür ve bu düzlemde çalışmalar gerçekleştirir. Bugün elde edeceğimiz başarılar kadar, koyacağımız hedefler doğrultusunda gelecekte başarı elde edecek sporcularımızın yaratılması aşamasına odaklanmanın da elzem olduğunu kabul eder.

Büyük TOSFED; şeffaf ve denetlenebilir yönetim hedefler. Yapacağı düzenlemeler sayesinde gerçekleştireceği alımlar ve harcamalarda hiçbir şekilde şaibeye yer bırakmamak gayesindedir. Büyük TOSFED; gerçekleştireceği, uygulayacağı her konuyu yazılı olarak camiaya sunar ve bu sayede denetlenebilir, ölçümlenebilir ve hesap sorulabilir olur. Eleştirileri gelişme ve büyüme sürecinin en önemli unsuru sayar. Her eleştiri ve fikri ciddiyetle inceleyerek, düzeltilmesi gerekenleri ve eksiklerini ivedi ile düzeltir.

Büyük TOSFED değişimdir! Büyük TOSFED hizmettir! Büyük TOSFED birlikteliktir! Büyük TOSFED gelecektir!

Son 70 haber

Yoruma kapalı

Arşiv

Go To Top