Federasyondan basın açıklaması..

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yönetimi, 6 Haziran 2012 günü ulusal bir haber ajansı tarafından tüm spor kamuoyuna haber olarak geçilen “Otomobil Sporları Federasyonu’nda yolsuzluk” başlıklı metin ile ilgili olarak bir açıklama ve düzeltme yaparak kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi ihtiyacını hissetmiştir.

Düzeltme:

1- Öncelikle 6 Haziran 2012 tarihli habere konu olan belgenin, kesinleşmiş bir mahkeme kararı değil; T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bir iddianame olduğunun altı çizilmelidir. Bahsedilen ‘Görevi Kötüye Kullanma’ iddiası, T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Cumhuriyet Savcısı Sn. Ömer Faruk Tezel’in hazırladığı 2012/7490 numaralı iddianame içinde geçmektedir. Buna göre

a) Söz konusu haberin başlığının ‘Otomobil Sporları Federasyonu’nda yolsuzluk’ olarak yazılması, ne yazık ki kamuoyunda peşinen kesin bir hükme varıldığı algısını doğurmaktadır. Halbuki ortada, sadece bir iddianame bulunmaktadır. Bu başlık nedeniyle, daha başlamamış olan bir mahkeme bitmiş ve yolsuzluk yapıldığına karar verilmiş gibi bir görüntü yaratıldığı, üzülerek görülmüştür.

b) Haberin spotunda kullanılan ‘Tahincioğlu görevini kötüye kullanmış’ ibaresi, TOSFED başkanı Sn. Mümtaz Tahincioğlu’nun görevini kötüye kullandığına, şimdiden hükmedildiği algısını yaratmaktadır. Oysa ki, habere konu olan belge, kesinleşmiş bir mahkeme kararı değil; dava açılması talebiyle savcılık tarafından hazırlanmış bir iddianamedir. Söz konusu başlık ve spot, ?Suçlu olduğu ispatlanana kadar herkes suçsuzdur’ evrensel hukuk ilkesi ile çelişmektedir.

c) Söz konusu haberin ilk paragrafında, yer alan ‘Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Tezel …… usulsüzlük yaptığına hükmederek yargılanmalarına karar verdi’ ifadesi de, gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. Ortada, mahkeme tarafından verilmiş herhangi bir hüküm değil; kamu adına hazırlanmış bir iddianame vardır. Bilindiği üzere hukuk düzeni içerisinde savcılar, şüphelilerin yargılanmalarına karar veremezler; sadece bir iddianame hazırlayarak yargılanmalarını ilgili mahkemeden talep edebilirler. Yargılama, iddianamenin gönderildiği mahkeme tarafından yapılır.

d) Ayı şekilde İkinci paragrafta ?…… sağlayıp federasyonu zarara uğrattıklarına hükmedildi? denmektedir. Ortada verilmiş olan bir hüküm yoktur, çünkü henüz mahkeme aşamasına geçilmemiş ve karar verilmemiştir. Hatta Cumhuriyet Savcısı Sn. Ömer Faruk Tezel tarafından hazırlanan üç sayfalık iddianame içerisinde bir kere bile ‘hüküm veya hükmedildi’ ibaresi geçmemektedir.

e) Haberde isimleri geçen federasyon yöneticileri Sn. Nur Banu Başeren, eğitim dairesi başkanı değil, Genel Sekreter olarak; Sn. Metin Çeker, spor komitesi başkanı değil Spor Kurulu Başkanı olarak, Sn. Metin Yıldız federasyon muhasebe müdürü olarak değil, mali danışman olarak görev yapmaktaydı

2- 2010 yılı Nisan ayı içinde İstanbul’da büyük bir başarı ile organize edilen Dünya Ralli Şampiyonası organizasyonu WRC Türkiye Rallisi’nin ardından, haberde adı geçen TOSFED yöneticileri hakkında ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ ve ‘Görevi Kötüye Kullanma’ suçlamaları ile T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması üzerine, iki ayrı kovuşturma açılmıştır.

3- ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ iddiasını araştıran ilk incelemenin ardından, T.C.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA karar vermiştir.

”Görevi Kötüye Kullanma’ iddiası ise, T.C.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/7490 numaralı iddianamesi ile inceleme altına alınmıştır. Her iki resmi inceleme ile ilgili detaylı bilgi, aşağıda yer almaktadır.

Kovuşturmanın Sebepleri

1- TOSFED’in 2008 yılı sonunda yapılan Olağan Genel Kurulu’nda Mümtaz Tahincioğlu başkanlığında seçilen Yönetim Kurulu içinde yer alan Sn. Oyman Atabay ve Sn. Satvet Çiftçi’nin, 2010 yılı Nisan ayı içinde İstanbul’da gerçekleştirilen Dünya Ralli Şampiyonası organizasyonu WRC Türkiye Rallisi’nin ardından, kişisel nedenler ile TOSFED yönetimine yönelik bir karalama kampanyası başlatmışlar ve federasyonda yolsuzluk yapıldığına dair iddialarını, mahkeme önüne taşımışlardır.

Sn. Atabay ve Sn. Çiftçi’nin, 2010 WRC Türkiye Rallisi ile ilgili olarak alınan Yönetim Kurulu kararlarında ve bazı faturalarda imzaları bulunmaktadır. Buna rağmen Sn. Atabay ve Sn. Çiftçi, söz konusu organizasyonda ve kendilerinin de Yönetim Kurulu içinde bulunduğu 2008-2010 döneminde, federasyonda yolsuzluk yapıldığına dair bu iddialar ile suç duyurusunda bulunmuşlardır.

2- Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu eski başkanı olan Sn. Oyman Atabay ve eski yönetim kurulu üyesi olan Sn. Satvet Çiftçi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine, TOSFED Başkanı Sn.Mümtaz Tahincioğlu, TOSFED Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Doğan Ekmekçi, TOSFED Genel Sekreteri Sn. Banu Başeren, TOSFED Spor Kurulu Başkanı Sn. Metin Çeker ve TOSFED Mali Müşaviri Sn. Metin Yıldız hakkında ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ ve ‘Görevi Kötüye Kullanma’ iddialarını değerlendiren T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ayrı kovuşturma açmıştır.

3- Bu kovuşturmaların ilkine konu olan 2011/5430 numaralı soruşturma çerçevesinde, bir yılı aşkın bir süredir T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan incelemelerin ardından Cumhuriyet Savcısı Sn. Ömer Faruk Tezel’in elektronik imzası ile ‘Nitelikli Dolandırıcılık’ iddiası ile ilgili olarak, aşağıdaki karara varılmıştır:

‘Olaya ilişkin olarak yapılan soruşturmada, toplanan deliller, beyan içerikleri, 23/11/2011 tarihli bilirkişi raporu içeriğine göre, şüphelilerin Federasyonu araç olarak kullanmak suretiyle haksiz kazanç elde ettiklerine ve bu şekilde nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediklerine dair bir bulgu, belge ve delile ulaşılamadığı, böylelikle şüpheliler hakkında müsnet suçtan haklarında kamu davasını açılmasını gerektirir şekilde yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği, iddia, beyan içerikleri, bilirkişi raporu ve tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmış olmakla; Yukarıda açıklanan gerekçelerle her bir şüpheli hakkında müsnet suçtan ayrı ayrı Cumhuriyet Başsavcılığımızca KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA,’ karar verilmiştir.

Söz konusu gerekçeli karar, Ek 1’de yer almaktadır.
/em_members/12446/ftp/Attachments/Karar-EK1.pdf

4- Aynı konu ile ilgili olarak, aynı soruşturma çerçevesinde değerlendirilen ve 6 Haziran 2012 tarihli habere konu olan ‘Görevi Kötüye Kullanma’ iddiası ise, T.C. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2012/7490 numaralı iddianamesinde, Cumhuriyet Savcısı Sn. Ömer Faruk Tezel’in elektronik imzası ile aşağıdaki şekilde yer bulmuştur:

‘Şüphelilerin, mal ve hizmet alımı yapmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları iddia, beyan içerikleri, TOSFED’e verilen mal ve hizmet bedellerine ait faturalar, 23/11/2011 tarihli bilirkişi raporu ve tüm soruşturma evrakı kapsamı ile sabit olduğundan, Şüphelilerin yargılamalarının yapılarak her bir şüpheli hakkında müsnet suçu işlemiş olmaları sebebiyle yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına; Şüphelilerin işlemiş oldukları kasıtlı suç nedeniyle TCK’nun 53. maddesindeki belli hakları kullanmalarından yoksun bırakılmalarına; 5271 sayılı CMK’nun 324 ve devamı maddeleri gereğince sebep oldukları yargılama giderlerinin şüphelilerden tahsiline Karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur’

Sonuç

Söz konusu iddianame ve mahkeme sürecinde, yukarıda isimleri geçen ve otomobil sporlarına 10 yılı aşkın bir süredir hizmet veren TOSFED yöneticilerinin, suçsuz olduklarına dair inançları ve yüce Türk Adaleti’ne olan güvenleri tamdır. Ancak konu, mahkeme aşamasına intikal ettiğinden, başlamış bulunan yargılama sürecinin etkilenmemesi adına, bundan sonra bir açıklama yapılmayacak ve hukuki prosedürlerin işlemesi beklenecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Son 70 haber

Yoruma kapalı

Arşiv

Go To Top