TOSFED basın açıklaması..

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, bugün saat 17.06’da bir basın açıklaması yaptı. Gelecek hafta yapılacak olan mali genel kurul öncesi, muhalefetin kulüpler nezdinde sürdürdüğü spekülasyonlara yönelik yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi;

“Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yönetimi, sezon içerisinde hem camiamızın içinde, hem de bazı dijital medyada ve bir gazetede federasyonumuz hakkında ortaya atılmış olan sözde yolsuzluk iddialarına bir cevap verme ihtiyacını bugüne kadar duymamıştır. Söz konusu iddiaları ortaya atanlar, TOSFED Yönetim Kurulu?nun 5 Ağustos 2010 tarihli basın açıklamasında yapılan talebe cevaben, iddialarını ispata yönelik hiçbir somut bilgi ve belgeyi ortaya koyamamıştır.

1997 yılından bu yana Mümtaz Tahincioğlu?nun başkanlığını yaptığı aynı ekip ve aynı yönetim anlayışına göre faaliyetlerini yürüten TOSFED, gerek F1 ve WRC gibi uluslar arası organizasyonlardaki başarısı, gerek ülkemizin tanıtımına yaptığı katkılar, gerekse sporumuzu yurt sathına yayma yönündeki çabaları nedeniyle, her zaman Gençlik Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) tarafından övgüyle bahsedilen, hem maddi hem de manevi anlamda desteklenen ve örnek gösterilen bir federasyondur. Türkiye?deki otomobil sporları organizasyonlarının disiplin içerisinde, güvenli şekilde, net kurallara bağlı olarak icra edilmesini sağlamıştır.

Bahsettiğimiz tüm bu başarılar, federasyon ile tüm kulüplerimizin, görevlilerimizin, medya mensuplarımızın ve sponsorlarımızın, yani tüm otomobil sporları camiasının ortak bir amaç için büyük bir özveri içerisinde ve şeffaf politikalara göre azimle çalışması sonucunda yakalanmıştır. İşte bu nedenle bu başarılarda bünyemiz içinde olan ve tüm ayrıntılarına kadar çalışma yapımız ve iş ahlakımızı bilen ve tüm bunlara karşın maksatlı olarak kulüplerimiz ile medyayı yanıltıcı şekilde çalışmalar yapan kişilerin karalama kampanyası, sizler tarafından destek görmemiştir.

Tüm camiamızın bildiği gibi, TOSFED Dünya Ralli Şampiyonası?na dahil Türkiye Rallisi?ni 2003 yılından bu yana, beş kez Antalya?da ve sonuncusu İstanbul?da olmak üzere toplam altı kez gerçekleştirmiştir. Türk sporuna ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı yapan bu tür büyük bütçeli organizasyonlarımız; bağlı bulunduğumuz kurumlar ve özellikle GSGM?den yollanan müfettiş ve denetleme uzmanları tarafından, zaten rutin şekilde kontrol edilmektedir.

Ayrıca TOSFED?in özerk olduğu 2006 senesinin ardından yapılan genel kurullarda verilen ve hedeflenen ile gerçekleşen kalemleri, birbirine uyumlu ve tutarlı olan federasyon bütçesi ile faaliyet planı onaylanmıştır. Yönetim Kurulu tarafından bu bütçeye ve faaliyet planına uygun olarak yönetilen Federasyonumuzun ayrıca tüm hesapları ve finansal hareketleri, tıpkı GSGM?ye bağlı diğer tüm federasyonlar gibi, tek düzen muhasebe sisteminin yürütüldüğü MIM adlı bir merkez üzerinden, her gün ve online olarak kontrol edilmektedir.

Tüm bu gerçekler ortadayken, TOSFED yönetimi ve çalışanları için bir karalama kampanyasının hangi amaçlarla başlatıldığını anlamak mümkün değildir. Sudan sebeplerle, aslı olmayan iddialarda bulunup, camia olarak elde edilen başarıları gölgelemek amacıyla yapılan bu çalışmaların, ne bunu yapanlara, ne de otomobil sporlarına hiçbir fayda getirmeyeceği ortadadır. Federasyon bünyesinde görev alarak otomobil sporlarına hizmet etmek yerine, kendi amaçları doğrultusunda bu ilişkileri yönlendirmek, doğruluğu kanıtlanmamış bilgi ve belgelerle kişi veya kurumları yanıltmak, sanıldığı gibi federasyonun değil, bunu yapan kişilerin itibarını zedelemektedir.

Üzücü olan nokta, bu suçlamaların, TOSFED yönetiminin içinden gelen, başarıların nasıl kazanıldığına, TOSFED?deki sistemin nasıl çalıştığına tanık olan ve aslında yaptıkları ithamların doğru olmadığını bilen kişiler tarafından yapılmış olmasıdır. 2010?da Dünya Ralli Şampiyonasında yolsuzluk yapıldığını, bütçenin abartılı olduğunu iddia edenlerin karar defterlerinde harcamalarla ilgili onayı ve imzaları bulunmaktadır. Son sekiz aydır aynı maksatla yönetim kurulu toplantılarında çalışmaların yapılmasına ve kararların alınmasına engel olmaya çalışan aynı zihniyet, benzer şekilde Genel Kurul tarafından seçilen Denetleme Kurulunun görevini yerine getirmesini de engellemeye çalışmıştır.

İleri sürülen bahane ise Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından denetim altında olduğumuz iddiasıydı. Oysa 7 Ocak 2011 tarihi itibari ile böyle bir denetim yapılmamıştır. 2011 yılında olmasını beklediğimiz GSGM denetimi ise olağan bir denetimdir. Buna rağmen TOSFED Yönetim Kurulu Uluslararası bağımsız denetim Firmasına bahsi geçen iddiaların araştırılması görevi verilmiş ve yapılan denetimin ardından bir rapor alınmıştır. TOSFED denetim kurulu raporunu teyit eden bu rapor Mali genel kurulda delegelere dağıtılacaktır. Özetlemek gerekirse, 13 yıldır aynı başkan tarafından yönetilen TOSFED?de yapılan çalışmalar incelendiğinde denetim raporunda da belirtildiği gibi tüm işlemler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Çerçeve Statü, özerk federasyonumuzun Ana statüsüne uygun olarak, 2009-2010 yıllarında yapmış olduğu mal ve hizmet alımlarına ilişkin faturalar muhasebe kayıtları ile karşılaştırılmış ve bu işlemlerin ve sözleşmelerinin GSGM Satın alma prosedürlerine, Genel Kurul tarafından onaylanan Federasyon?un 2009 ve 2010 yılları bütçelerine ve bu dönem içinde alınan Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğu teyit edilmiştir. Tüm haksız ve mesnetsiz suçlama ve ithamlarla ilgili  olarak bundan sonra hukuki işlemler başlatılacağını bilgilerinize sunarız.

Federasyonumuz, çalışmalarının eleştirilmesine, daha iyiye ulaşmak için tenkit edilmesine ve yenilikler ile ilgili görüş bildirilmesine her zaman açıktır ve bu eleştirilere önem vererek yenilikler ve düzenlemeleri geçmişte yapmıştır ve gelecekte de yapacaktır. Ancak asılsız ve kasıtlı olarak camiamızı, kulüplerimizi ve medyayı yanıltmak suretiyle yürütülen bu faaliyetleri dikkate almayacaktır. Tahkim Kurulu tarafından yapılan tüm itirazların ret edilmesi ile kesinleşen TOSFED Mali Genel Kurulu öncesinde, tüm ilgili birimleri ve kamuoyunu bilgilendirmek, federasyon olarak 2011 ve 2012 döneminde senelerdir süre gelen aynı tecrübe, deneyim ve prensiplerle faaliyetlerimize devam edeceğimizin altını çizmek istiyoruz.

Önümüzdeki dönemde bütün otomobil sporları camiasının, Federasyon’dan, sporcusuna kadar tüm birimleriyle birlikte uyum içerisinde, huzurlu bir çalışma ortamında, el ele bu sporun gelişmesi için çalışması gerektiğine inanıyor ve 2011 yılının başarılarla dolu geçmesini diliyoruz. Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. TOSFED”

Son 70 haber

Yoruma kapalı

Arşiv

Go To Top