Kulüpler için uyarı

Federasyon 4 Ağustos’ta yayınladığı 2022/04 numaralı duyuru ile tüm kulüpleri yönetmelik konusunda uyardı. 31 Aralık 2022’ye kadar tamamlanmaması halinde ilgili kulübün tesilinin dondurulması ve devamında tescilinin düşürülmesi söz konusu olan konu ile ilgili duyuruda şu ifadelere yer verildi;  “7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında hazırlanan ve EK’te yer alan ‘Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği’ (YÖNETMELİK) 08/07/2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında, tüm spor kulüplerinin tescil ve yönetim işlemleri, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’mıza devredilmiştir.  Söz konusu bu YÖNETMELİK’E göre, Federasyonumuzda tescilli olan mevcut tüm kulüplerimizin, en geç 31/12/2022 tarihine kadar, aşağıdaki iş ve işlemleri tamamlayıp, aşağıda belirtilmiş olan gerekli evrakları toparlayarak, bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’ne başvurmaları ve böylece kulüp tescillerini YÖNETMELİK’E uygun hale getirmeleri gerekmektedir: ~

YÖNETMELİK’in ‘Spor kulübü tüzüğü’ başlıklı Madde 7’sine uygun olarak kulüp tüzüğünün yeniden hazırlanarak sunulması ve tüzükte; a) Kulüp için ‘Tüm spor branşlarında faaliyet gösterebilir’ ibaresinin yer alması, b) Kulübün ‘Spor kulübü’ olarak anılması, c) Tüzük içerisinde ‘Gençlik’ ve ‘Dernek’ ibarelerinin bulunmaması, yönetmelik ekinde yer alan ‘Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi’ formunun eksiksiz şekilde doldurularak sunulması, kulüplerin kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerinin alınması ve ‘Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi’ formuna yazılması, kulüp yönetim kurulu üyelerinin adli sicil kayıt belgelerinin sunulması, e-devlet sistemi üzerinden ‘Kulübün yönetim kurulu üyelerinin herhangi bir cezası olmadığına’ dair temin edilecek bir belgenin sunulması, başvuru esnasında kulüp logolarının dijital olarak sunulması. Bu iş ve işlemlerin zamanında tamamlanmaması halinde, ilgili kulübün tescilinin dondurulması ve devamında tescilin düşürülmesi söz konusu olabileceğinden, konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle ve ivedilikle rica ederiz. | 13 Ağustos 2022 : 14.30

Son 70 haber

Yorum yaz

KİMKİMDİR SON GÜNCELLEMELER

Go To Top
%d blogcu bunu beğendi: