Mali Genel Kurul, sil baştan! (Gerekçeli Karar)

141110-tosfed-mgk-tahkims

Tosfed yönetimine ağır bir darbe de Tahkim Kurulu?ndan geldi. 12 Kasım Çarşamba günü Ankara?da yapılacak olan Mali Genel Kurul, Tahkim Kurulu tarafından iptal edildi. ?Delege listesinin genel kurul tarihinden en az 30 gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir? maddesi uyarınca, genel kurul için yeni bir tarih ve yer belirlenmesi gerektiği sonucuna varan Tahkim Kurulu, genel kurul sürecini durdurma kararı aldı. Kararın açıklanan tam metni ise şöyle.. 

Tahkim Kurulu Kararı;
Esas No: 2014/214
Karar no; 2014/267
Karar Tarihi: 10/11/2014
İtiraz eden; Satvet Çiftçi-Genel kurul Delegesi
İtiraz konusu; Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu?nun 05.11.2014 tarih ve 15 sayılı kararı
İtiraz konusu olay; Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun 12 Kasım 2014 tarihinde yapılmasına karar verilen Olağan Mali Genel Kurul delege listesi 08 Ekim 2014 tarihinde ilan edildikten sonra, Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin 27.10.2014 tarihli görüş yazısı doğrultusunda Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış 2 sezon olan 2012 ve 2013?te Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlayan Kulüpler esas alınarak yeniden düzenlenen Genel Kurul Delege listesi 28.10.2014 tarihinde ilan edilmiştir.
İlan edilen delege listesine karşı Genel kurul delegesi sıfatıyla Satvet Çiftçi tarafından 27.10.2014 tarihli dilekçe ile Tosfed Yönetim Kuruluna delege listesine itiraz başvurusunda bulunulduktan sonra 04.11.2014 tarihli dilekçe ile de Kurulumuza başvuruda bulunulmuş olup, Kurulumuzun 05.11.2014 tarihli yazısı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanlığına dilekçe gönderilerek Tosfed Ana Statüsünün 21/5 maddesi uyarınca öncelikle itiraz konusunda Federasyon yönetim kurulu tarafından bir karar alınması gerektiği bildirilmiş olup, Tosfed Yönetim kurulu?nun 05.11.2014 tarih ve 11 sayılı kararı ile itirazın Tuğran Yalçın haricindeki diğer isimlere ilişkin olarak reddine karar verilmiştir. Bu karara karşı da Satvet Çiftçi tarafından 07 Kasım 2014 tarihli dilekçe kurulumuza itirazda bulunulması nedeniyle soruşturma tamamlandıktan sonra dosya ele alınıp incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Dosyada bulunan bilgi, belgeler, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu?nun 05.11.2014 tarihli kararı, Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin 27.10.2014 ve 04.11.2014 tarihli konuya ilişkin görüş yazıları, ilgili mevzuat hükümleri birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde;
Bağımsız Spor Federasyonları Çalışma Usul ve esasları Hakkında Yönetmeliğin 8/11 maddesinde genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişilerin, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ana statüsünün 7/2 maddesinde de genel kurul tarihinden en az bir yıl önce faal sporculuğu, faal direktörlüğü bırakmayan kişilerin genel kurul delegesi olamayacağı hükme bağlanmış olup, Kurulumuzun daha önceki kararlarında kabul edildiği ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin 04.11.2014 tarihli yazısında etraflıca açıklandığı gibi, lisanslı olup ilgili sezon için lisanslarını vize ettirmiş bulunan kişilerin yarışmalarda görev alıp almadıklarına bakılmaksızın faal kabulü ile durumlarının buna göre değerlendirilmesi gerekmektedir.
İtiraza konu 05 Kasım 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararında ise bu konuda herhangi bir açıklama bulunmadığı, sadece bir senedir faal direktörlük yapmadıklarının belirtildiği ve bu gerekçe ile itirazın reddedildiği görülmektedir.
Ayrıca yukarıda etraflıca açıklandığı gibi 12.11.2014 tarihinde yapılacak olan Mali Genel Kurulun 08.10.2014 tarihinde ilan edilen delege listesinin, 27.10.2014 tarihli Yönetim kurulu kararıyla Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin 24.10.2014 tarihli yazısı ile bildirilen görüş doğrultusunda 2012-2013 sezonları esas alınmak üzere yeniden düzenlendiği ve yeni listenin 28.10.2014 tarihinde ilan edildiği, bu suretle 08.10.2014 tarihinde ilan edilen delege listesinin geçerliliğini yitirdiği gözetildiğinde, Federasyon Ana Statüsünün Genel Kurulun Toplantıya Çağrılmasına ilişkin 21. Maddesinin 4. Fıkrasının ?Delege Listesi Genel Kurul tarihinden en az 30 gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ikan edilir? hükmü uyarınca Genel Kurul sürecinin ve toplantı tarihinin yeniden belirlenmesi gerektiği anlaşıldığından, itirazın bu nedenlerle KABULÜ ile, itiraza konu 05.11.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, karar gereğinin yerine getirilmesi bakımından GENEL KURUL SÜRECİNİN yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek Yönetim kurulu tarafından yeniden karar alınıncaya kadar DURDURULMASINA, başvuru ücretinin iadesine, kararın ilgililere tebliği ile gereğinin yerine getirilmesinin temini için Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanlığına gönderilmesine, 10 Kasım 2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
Hasan GERÇEKER (Başkan), Celal ALTUNAYAK (Başkan Vekili), İlker PEKSEZER (Raportör), İbrahim ARAÇ (Üye), Mehmet TAMÖZ (Üye), Mustafa ARTUÇ (Üye), Ömer Faruk SIRAKAYA (Üye)

Son 50 haber

Yoruma kapalı

Go To Top
%d blogcu bunu beğendi: