Denetim raporunda dikkat çeken 7 alt madde..

141101-dent-rpr-7dip

Federasyonun 12 Kasım?daki mali genel kurulunda delegelerin bilgilerine sunulacak olan Denetim Kurulu raporu aslında çok önemli. Çünkü, delegeler, beş denetmenin imzasını taşıyan bu raporun bilgisi dahilinde bu dönemi ibra edip etmeme kararını verecekler. Denetmen Raporu, Federasyonun işlemlerinin muhasebe anlamında genelde kural-kaideye uygun olduğunu vurgulamakla birlikte, 6?ncı sayfasındaki ?Sonuç? başlıklı 6?ncı maddesinin 1 numaralı bendinde ?..ancak;? ayracından sonra kaydedilen 7 alt maddede ise çok dikkat çekici saptamalarda bulunmuş durumda. Ralli Ajansı, bu 7 alt maddeyi bir kez daha gündeme taşıyarak, aslında bunların neleri ifade etmek istediğini araştırdı. İşte bu maddeler ve açıklamaları..

?Demirbaş eşya kayıtlarının daha düzenli tutulması, hurdaya ayrılması gerekli alet ve cihazların düzenli aralıklarla kontrol edilmesi, gerekli işlemlerin yapılarak tutanak altına alınması?.. Federasyonu beş aydır didik didik inceleyen SGM Baş Müfettişi?nin raporunda da ?bazı demirbaşların bulunamadığı, bazılarının ise başkaca yerlerde görüldüğü? şeklinde ifadeler olduğu ileri sürülmüştü. Denetim raporu, bazı demirbaşlarla ilgili kayıp iddiasını destekliyor.

?Körfez pistindeki faaliyetlerle ilgili olarak eksik yapıldığı tespit edilen gelir-gider ve mahsuplaşma evraklarının Bağımsız spor Federasyonları Muhasebe ve Bütçe Uygulama Yönergesine uygun olarak düzenlenmesine hassasiyet gösterilmesi.? Federasyonun, pistteki faaliyetleri bu yönergelere uygun olarak gerçekleştirmediği ama bundan sonra daha dikkat etmesi salık veriliyor.

?Körfez pistinin kiralama işlemlerinde yarım günlük kiralamaların gerçekleştiği görülmüş, ancak yönetim kurulu kararlarında bu uygulamanın karşılığı bulunmadığı anlaşılmıştır. Yönetim kurulunca uygulamaya karşılık gelecek şekilde saatlik, yarım günlük fiyatların belirlenmesi.? Yine Baş Müfettişin tespitlerinde, pistteki bazı kiralamaların bedellerinin kayıt altına alınmadığı belirtilmekteydi, denetim kurulu da pistteki bu kayıp kaçakları kendi raporunda vurgulama ihtiyacı hissetti. Ancak denetim yıllarındaki kayıp-kaçaklarla ilgili bir tespit ve bağlayıcı karar yok. Sadece gelecekte yeni bir tarife yapılması talep ediliyor.

?Her türlü mal ve hizmet alım işlemlerinde eksikliği tespit edilen başkan onayı alınması, satın alma talep formu düzenlenmesi, farklı firmalardan yazılı teklif alınarak fiyat tespiti yapılması, kabul tutanaklarının düzenlenmesi.?.. Baş Müfettiş?in de raporunda yer verdiği iddia edilen bu saptamalar, denetmen raporuna da yansımış durumda. İddia; ?teklif alınmıyor, kabul tutanakları düzenlenmiyor? şeklindeydi.

?Tosfed satın alma talimatının 26. Maddesinde belirtilen yetki ve sınırlamalara uygun işlem yapılması..? 26?ncı maddeye uygunsuz işlemler olduğu bir kez daha tespit ediliyor.

?Yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerin başkan onayına sunulması? Eski Başkan Vekili?nin istifa ederken yaptığı yazılı açıklama, yurt dışı görevlendirme ve harcamalardaki usulsüzlükleri iddia ediyordu, denetmen raporunda bu da yer bulmuş durumda.

?Yapılan tüm sponsorluk anlaşmalarının spor genel müdürlüğüne bildirilmesine de özel gösterilmesi uygun olacaktır.?  Federasyonun tüm sponsorluk anlaşmalarını Genel Müdürlüğe bildirmediği sonucu çıkıyor.

Yedi alt maddede sıralanan bu iddialar, ilgili dönemde federasyonda var olduğu ileri sürülen usulsüzlükleri bir kez daha ve açıkça vurgulamasına karşın, bunlarla ilgili herhangi bir sonuç veya suçlayıcı cümleler taşımıyor. Bu maddeleri de kapsayan Denetmen Raporu?nun mali kurulda okunarak delegelerce kabul edilmesi, aynı zamanda tüm bu işlemlerin onaylanması anlamına da gelebilecek.

Aydın Hoşgör, Ralli Ajansı

 

 

 

Son 50 haber

Yoruma kapalı

Go To Top
%d blogcu bunu beğendi: