Tosfed; “Aktif sporcular delege olamazlar!”

Tosfed’den dün resmi yapılan açıklamada,yönetimden istifa etmeyen üç üyenin kayyuma gerek kalmadan federasyonu genel kurula götürebileceği ve 4 Temmuz’da seçimin yapılacağı belirtildi. İmzasız yapılan açıklamada bu sezonun spotif anlamda durmayacağı ve ayrıca sporcuların delege olamayacağı da vurgulandış. Yapılan açıklama aynen şöyle;

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu?nun 4 Temmuz 2013 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulu ile ilgili olarak, spor kamuoyu ve internet ortamında yapılan bazı yorumlar üzerine, bu süreç ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilendirmenin yapılması ihtiyacı duyulmuştur.

1- Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, resmi yönetim ve mevzuat açısından hem  19/7/2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik?e (Yönetmelik), hem de 06/10/2006 tarih ve 26311 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü?ne (Ana Statü) göre yönetilmektedir.

TOSFED?in 9 Kasım 2012 tarihli Genel Kurulu?nda kabul edilmiş ve bu yeni Yönetmelik?e uygun Ana Statüsü ise; 16 Kasım 2012 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü (SGM)?ne gönderilmiş olmasına karşın, henüz resmi gazetede yayınlanmadığı için yürürlüğe girmemiştir. Bağımsız spor federasyonlarının pek çoğunun Ana Statüsü için de durum aynıdır ve Resmi Gazete?de yayımlanma için bekleme süreci devam etmektedir.

SGM mevzuatına göre, yönetim açısından Yönetmelik ile Ana Statü birlikte kullanılmakta; Ana Statü?nün Yönetmelik?e aykırı olmayan maddeleri geçerliliğini korumaktadır.

2- Bilindiği üzere, 9 Kasım 2012 tarihinde yapılan 3. Olağan Genel Kurul ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyon (TOSFED) başkanı olarak seçilen Sn. Demir Berberoğlu ile birlikte; sekiz asil, sekiz de yedek olmak üzere toplam 16 yönetim kurulu üyesinin 13?ü 22 Mayıs 2013 tarihi itibariyle istifa etmiş bulunmaktadır.

3- Yönetmelik? in 10. Maddesi b fıkrası 4) bendine göre ?hem Federasyon başkanının istifası, hem de yönetim kurulu asıl ve yedek toplam üye sayısının yedi üyenin altına düşmesi haline? bağlı olarak olağanüstü genel kurula gidilmesi durumu doğmuştur.

4- Yine aynı Yönetmelik?in 11. Maddesi (5) fıkrasına göre ?Başkanın istifası halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür? denmektedir.

5- Spor kamuoyunda ?kayyuma gitmek? olarak anılan durum, Yönetmelik?in 11. Maddesi (9) fıkrasında ?Olağan ve olağanüstü genel kurullarını bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun olarak yapmayan federasyonların genel kurulları Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı idari ve adli işlem başlatılır.? şeklinde açıklanmıştır.

Bu maddelerin ışığında, federasyon yönetim kurulu üyeleri arasında istifa etmemiş tek bir üye dahi kalsa; bu üyenin federasyonu Olağanüstü Genel kurula götürme görevini üstlendiği takdirde ?Tahkim Kurulu?nun oluşturacağı üç kişilik komisyona? gerek kalmadan, Olağanüstü Genel Kurul yapılabilmektedir.

6- Buna göre, yaşanan istifaların ardından TOSFED Yönetim Kurulu?nun istifa etmemiş olan üyeleri Dr Sinan Kılıç, Fatih Kılıç ve Ekrem Coşkun 23 Mayıs 2013 günü bir araya gelerek, Yönetmelik?in kendilerini sorumlu kıldığı görevi üstlenmek ve federasyonu mümkün olan en kısa süre içinde Olağanüstü Genel Kurula götürmek üzere 2013/07 sayılı Yönetim Kurulu kararını almıştır.

Bu kararla birlikte Yönetmelik?in Olağanüstü Genel Kurula gitmek için tanıdığı süre 60 gün olmasına karşın, 2013/07 sayılı kararla federasyon, 42 gün içinde Olağanüstü Genel Kurula gitmektedir.

Bu kararın alınmasındaki en önemli faktörlerden birisi de, federasyonun faaliyet programı dahilinde ilan edilmiş olan 2013 Ulusal Yarışma Takvimi?nde bulunan yarışmaların yapılabilmesi; böylece sporcularımız, takımlarımız, kulüplerimiz ve genel olarak otomobil sporlarının oluşabilecek bir duraksamadan ötürü zarar görmesi ve mağdur olmasının önüne geçilmesi niyetidir.

Olağanüstü Genel Kurulun SGM Tahkim Kurulu yoluyla yapılması durumunda, genel kurul sonuçlanana kadar otomobil sporları ile ilgili tüm faaliyet ve yarışmaların duracağı, bilinen bir gerçektir.

7- Bu karar, SGM Hukuk Müşavirliği?ne yazılı olarak danışılarak alınmış bir karar olup, Hukuk Müşavirliği alınan karar ve yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğunu yazılı olarak teyit etmiştir.

Ayrıca Dr Sinan Kılıç, Fatih Kılıç ve Ekrem Coşkun; aldıkları bu kararla istifa eden Başkan Demir Berberoğlu ve diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında idari ve adli işlem başlatılmasını da engellemiştir.

8- Spor kamuoyunda şu anda sıklıkla dile getirilen ?aktif sporcuların delege olması ve federasyon başkanlarını seçmesi? talebi ise, tüm spor federasyonlarının yönetim açısından bağlı olduğu Yönetmelik?e göre ne yazık ki mümkün değildir. Yönetmelik?in 8. Maddesi (11) fıkrasına göre ?genel kurulun yapılacağı tarihten geriye doğru en az bir yıl önce faal sporculuğu, hakemliği veya antrenörlüğü bırakmamış kişiler genel kurul üyesi olamazlar.? denmektedir. Buna göre lisanslı olarak spor yaşamına halen devam eden sporcularımızın genel kurul üyesi olma şansı bulunmamaktadır.

Yönetmelik?e uygun olarak, sporcular sadece Ana Statü?nün 7. Maddesi (2) fıkrası f) bendi gereğince ?İlgili spor dalında oy kullanmak üzere genel kurulun yapılacağı tarihten en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış olmak kaydıyla en fazla milli olmuş beş sporcu? tarafından temsil edilebilmektedir.

Sporcuların genel kurul üyesi olması ile ilgili olarak sadece Ana Statü?nün değişmesinin yeterli olmayacağı, aynı zamanda Yönetmelik?in de Spor Bakanlığı tarafından değiştirilmesi gerektiği açıktır. Buna rağmen, TOSFED?in geçmiş yönetimleri, sporcuların da oy kullanabilmesi adına Spor Bakanlığı nezdinden konuyu gündeme getirmiştir.

9- Mevcut durum göz önüne alındığında, otomobil sporlarının selameti için yapılması gereken ilk şey, Olağanüstü Genel Kurulun 4 Temmuz 2013 tarihinde sporumuza yakışır bir centilmenlik ortamı içinde, saygı ve sevgi çerçevesinde gerçekleşmesi ve seçilecek yeni yönetimin hemen işbaşı yapmasının sağlanmasıdır.

Gereğini bilgilerinize sunarız.

Son 70 haber

1 Yorum - “Tosfed; “Aktif sporcular delege olamazlar!””

  1. Sayın Hoşgör,

    Federasyonun açıklamasında, “aktif sporcular delege olamaz” deniyor, ama ben geçerli olan Ana Statü’de böyle bir madde göremiyorum. Ana Statü’de sporcular ile ilgili kısıtlayıcı fasıllar, sadece Dünya Şampiyonalarında ilk 3’e girmiş, veya Avrupa Şampiyonu olmuş, bunlar da yoksa en fazla milli olmuş sporcular için geçerli. Kulübünden delege olarak seçilen aktif sporcu ile ilgili bir kısıtlama göremiyorum.

    Saygılarımla

Yoruma kapalı

Otomobil sporları konusunda ülkemizin en eski ve tek periyodik dergisi Ralli Dünyası’nın bugüne kadar yayınlanmış sayılarının kapaklarını görüntülemek için burayı tıklayabilirsiniz.

Go To Top