?Mevzuata aykırı hareket ederek Federasyonu zarara uğrattığı..?

130522-TOSFED-BELGE-GSM-6AY

Demir Berberoğlu ve yönetiminin istifa ettiklerini basına deklare ettikleri toplantıda dağıtılan belgelerden bir diğerinde ise, eski başkan Mümtaz Tahincioğlu hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı  Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu tarafından yürütülen soruşturma ile ilgili alınan karar  vardı. Eski başkana 6 ay hak mahrumiyeti cezasının verildiği kararda, soruşturmaya neden olan iddialarda eski başkanın federasyona açık zararı olduğu belirtilerek, ?kasdıtlı fiilleri? nedeniyle 6 ay hak mahurimiyeti ile cezalandırılması isteniyor. 30 Nisan 2013 tarihini taşıyan Merkez Ceza Kurulu kararında şu görüşlere yer veriliyor;

?TC Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Merkez Ceza Kurulu

Karar: Esas No: 2013/03, Karar No: 2013/06, Karar Tarihi : 30/04/2013

Hakkında soruşturma yapılan; Mümtaz Tahincioğlu ? Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Eski Başkanı

Soruşturma Konusu; Bakanlık Makamının 29.01.2013 tarih ve 020-220 sayılı oluru ve Teftiş Kurulu Başkanlığı?nın 06.02.2013 tarih ve 266 sayılı yazısı ile;

A) Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu?nun özerk olmadığı dönemlerde iş ve işlemlerini piayasa koşullarında gerçekleştirebilmek için kurulan Türkiye Otomobil Sporlarını Güçlendirme ve Yayma Vakfı ile Vakfa bağlı İktisadi İşletme üzerinden yapılan ticari işlemlerde;

B) Beste Motor Spor Yarış Organizasyonu Servis ve Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aracılığıyla Go Kart motorlarının alımında;

C) 25 Küçük Dev Adam adıyla yaklaşık 4 yıldır karting sporunda yeni sporcular yetiştirmek amacıyla, Petrol Ofisi, Om Spor adlı Dernek ve İktisadi İşletmesi ile Beste Motor Spor Ltd.Şti. firması tarafından müştereken yürütülen projede;

D) Dünya Ralli Şampiyonası, Avrupa Ralli Şampiyonası, Kıtalararası Ralli Şampiyonası yarışmalarında kurallar gereği yapılan servis alanı uygulamasına ilişkin olarak medya hizmetleri, tanıtım ve reklam işlerinde;

Mevzuat hükümlerine uygun işlem yapmadığı gerekçesiyle hakkında, Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği?nin kasıtsız suçlara ilişkin 32/a maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 29.01.2013 tarih ve 020-220 sayılıoluru ve Teftiş Kurulu Başkanlığının 06.02.2013 tarih ve266 sayılı yazısı ile hakkında soruşturma yapılmak üzere Kurulumuza sevk edilmesi üzerine, gerekli soruşturma yapılıp tamamlandıktan sonra dosya ele alınıp incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ;

Dosyada bulunan tüm bilgi ve belgeler, Teftiş kurulu raporu, savunmalar ve ilgili mevzuat hükümleri birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde;

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Eski Başkanı Mümtaz TAHİNCİOĞLU hakkında iddia olunan faaliyetlerin federasyonun görevlerini düzenleyen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsünün 6/ç ve 6/e maddelerine uygun olduğu, Ana Statünün 27. maddesinde düzenlenen Başkanın görevleri açısından ise 27/b ve Ç bentlerine girdiği, Ana Statünün 30. maddesinin (ç) ve (g) bentlerine uygun olduğu görülmektedir.

Ancak ticari ilişki kurulduğu belirtilen başta Verita Ltd.Şti. olmak üzere Tec Turizm A.Ş. firması ve Omspor Derneği   ile sermayedar ve yönetici ilişkisi olduğu, dosyaya sunulan ticaret sicili gazetesinin ilgili nüshalarından anlaşılmaktadır. Bir başka husus ise Federasyona ait olan ve yaptırılan metal bariyerlerin Omspor Derneğine ücretsiz olarak devredildikten sonra, aynı dernekten tekrar kiralanması işlemlerinin huruka aykırı bir işlem olduğua çıkça görülmektedir.

Bu işlemlerin federasyonun zararına neden olduğu görülmektedir. Bunun yanında yurt dışından ithal edilen KF3?10W/A karting motorlarının Beste Ltd.Şti. tarafından değil, İtalya tabiiyetindeki İAME şirketi tarafından ithal edildiği görülmektedir.

Tüm bunlara binaen, yukarıda belirtilen bu eylemlerinden dolayı dönemin Federasyon Başkanı Mümtaz Tahincioğlu?nun sorumlu olduğu iş ve işlemlerde mevzuata uygun hareket edilmediği açık olmakla birlikte Federasyona açık zararı olduğu net bir şekilde ortaya konulmuş olup, kişinin bu işlemlerde mevzuata aykırı hareket etmesindeki kastın tespit edilmesinden dolayı, Federasyonu zarara uğrattığı dosya kapsamından anlaşılmış olmakla, adı geçenin yukarıda belirtilen kasıtlı fiilleri sebebiyle Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği?nin 32/son fıkrası gereğince 6 AY HAK MAHRUMİYETİ cezası ile cezalandırılmasına, 30 Nisan 2014 tarihinde oy birliği/oy çokluğu ile karar verildi.

Doç.Dr.İbrahim Aydınlı, Başkan Vekili / İbrahim Ateş, Raportör / Mesut Bayat, Üye / Adnan Ersan, Üye”

 

 

 

Son 70 haber

Yoruma kapalı

Arşiv

Go To Top