‘Bizimkiler’ denetledi, bürokrat imzalamadı!

Federasyonun 9 Kasım?da yapılacak olan 3?ncü Olağan Genel Kurulu öncesi yayılanan Denetleme Kurulu raporu, beraberinde bazı soru işaretleri de getirdi. Federasyonun Denetleme Kurulu toplamda beş üyeden oluşmasına karşın, yayımlanan raporda sadece üç üyenin imzası görünüyor.

Federasyonun önceki genel kurulunda delegeler tarafından seçilen üç üyeden Başkan Necip Bektaş ve üyelerden Hürkal Özer ve Adnan Moral, 9 Kasım?da yapılacak olan 3?ncü Olağan genel kurul toplantısında delegelere sunulacak olan Denetleme Kurulu raporunu imza eden isimler olarak öne çıkarlarken, denetleme kuruluna atanan bürokratlar Rüstem Özbek ve Ali Sarıkaya?nın raporda imzalarının olmaması farklı farklı yorumlandı.

Denetleme kurulu raporunun çoğunluk (3) üye imzası ile hukuken geçerli olduğunu savunanlar olduğu gibi, devletin atadığı iki üyenin imza atmamalarının raporla ilgili çekinceleri olabileceği görüşünü savunanlar da oldu.

Federasyonun son mali genel kurulu öncesi yayımlanan denetim kurulu raporu konusunda da muhalefet şehri koymak isteyen üyelerle federasyon yönetimi arasında uyuşmazlık olmuş ve kurulun sorun çıkaran üyeleri yeni üyelerle bay-pas edilerek kısa sürede incelenen kurul raporu, mali genel kurulda üyelerin oylamasına sunulabilmişti.

Diğer taraftan, devletin federasyonlar için geliştirdiği son tüzük çalışmasında, denetleme kurullarında 3 olan seçilmiş üye sayısının 2’ye düşürüldüğü, atanan 2 üye sayısının da 3’e çıkartıldığı, böylece federasyonların denetlenmesinde devletin ipleri eline almak istediği belirtiliyor.

Son 70 haber

Yoruma kapalı

Arşiv

Go To Top