Bütçeye bir kara delik te ?kamyon? açtı!

Federasyon genel kurulu öncesinde web sitesinden açıklanan mali tablolar ve denetleme raporu incelendikte, son iki yıl ile ilgili ilginç ayrıntılara ulaşıldı. Açıklanan Denetleme Kurulu raporuna göre 2011?de 7,5 milyon lira ile tavan yapan federasyon gelirleri, 2012?de 9 aylık periyodda 3,3 milyon lira olarak yüzde 44 azaldı.

2011 altın, 2012 bronz yıl!.. Aynı tablolara göre 2010-2011 yılları karşılaştırıldığında, 2011?de önceki yılda yer almayan 12 farklı kalem dahil toplam 22 kalemde gelir artışı, 2 kalemde düşüş yaşandı. Toplamda 2011 mali yılı, 2010?a göre oldukça başarılı kapandı. Ancak, aynı başarı 2012 için gerçekleşmedi. 2012 mali yılında 28 farklı gelir kalem içerisinde, sadece 10 kalemde artış, diğer 18 kalemde ise düşüş yaşandı.

Dramatik düşüşler.. Gelir kalemleri içerisinde en dikkat çekici artış, 2012?de ilk kez yapılan kamyon yarışlarından geldi. Ancak, kamyon yarışı gelirde ciddi bir artış sağlarken, gideri düşünüldüğünde bütçeye zarar getiren bir kalem olarak dikkat çekti. Diğer gelirler içerisinde devlet payları, gümrük başvuruları, pist şampiyonası, ve diğer kalemler giderlerinde 2011?a göre dramatik bir düşüş söz konusu oldu.

Pist yenilemeye bütçenin yarısı gitti.. Denetim raporuna göre, 1.12.201-30.9.2012 tarihleri arasında gerçekleşen giderler bakımında, 2011?de 7 milyon liraya yükselen grafik, 2012?de sert bir düşüş ile 3 milyon liraya geriliyor. Tablolardaki bu grafik değişikliği, 2011?deki Körfez Pisti yenileme çalışmalarından da kaynaklanıyor. 3 milyon liralık proje gideri 2011?deki giderlerin nerede ise yarısına eşit.

Kamyon, bütçeyi deldi!.. 2012?de ise, gelire orantılı olarak 9 aylık bütçede 24 kalemin 18?inde 2011?e oranla düşüşler kaydedilirken, federasyonun giderleri arasında yer alan  kur farkı, ERC organizasyonu, ve ?toplantılar? kalemlerinde ise artışlar gözlendi.

2012 bütçesinde en yüksek gider kalemi, İstanbul Park?ta ilk kez yapılan kamyon yarışları oldu. Sadece 9 kamyonun start aldığı ve tribünlerinde beş yüzden fazla seyircinin bulunmadığı bu organizasyon, hem bütçenin gider hanesinde ciddi bir artış yaratırken, diğer taraftan da 757 bin liralık gelire karşı 981 bin liralık giderle bütçeye 224 bin liralık bir delik açtı.

Açıklanan Denetleme Kurulu raporuna göre, federasyonun üç yıllık karşılaştırmalı gelir tablosu şu şekilde gerçekleşti;

Yine Denetleme Kurulu raporuna göre, son üç yılda federasyonun giderleri şöyle gerçekleşti;

Son 70 haber

Yoruma kapalı

Arşiv

Go To Top