Federasyonun genel kurul hesapları karıştı!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun da, diğer özerk federasyonlarda olduğu gibi, olağan genel kurulunu 15 Kasım?a kadar yapmak zorunda kalmasının, federasyon yönetimini telaşa düşürdüğü ileri sürüldü.

?Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında 3289 Sayılı Kanun?un 29 Mart 2011?de kabul edilen 6215 sayılı maddeye ek geçici 11?nci maddesi uyarınca, tüm özerk federasyonlar, ek maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılan ilk olimpiyat oyunlarının (2012 Londra) bitiminden itibaren üç ay içerisinde genel kurul toplantılarını yapmak zorundalar.

İlgili 11?nci geçici maddede aynen şu satırlar yer alıyor:

?Geçici Madde 11- (Ek: 29/3/2011-6215/12 md.) Bu Kanun ile çıkarılması öngörülen düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesine göre özerk olan spor federasyonları bu Kanuna göre kurulmuş bağımsız spor federasyonu olarak kabul edilir. Diğer kanunlarda özerk spor federasyonlarına yapılan atıflar, bağımsız spor federasyonlarına yapılmış sayılır.”

“Tahkim Kurulunun asıl ve yedek üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içerisinde görevlendirilir. Bu Kanunla tüzel kişilik kazanan spor federasyonları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk ilgili olimpiyat oyunlarının bitim tarihlerinden itibaren üç ay içerisinde genel kurullarını yaparak hukuki yapılarını bu Kanuna uygun hale getirmek zorundadırlar.?

Genel kurulu 2012 sonunda ve hatta farklı bir yoruma göre de Şubat 2013?e kadar yapmayı planlayan ve bu nedenle FIA?nın 2012 Genel Kurulu ile 2012 Dünya Ödül Töreni için İstanbul?da ev sahipliği üstlenen TOSFED?de bu son durum üzerine işlerin karıştığı ve ne yapılacağına dair planların revize edilmeye çalışıldığı ileri sürüldü.

Aydın Hoşgör | Ralli Ajansı

 

Son 70 haber

1 Yorum - “Federasyonun genel kurul hesapları karıştı!”

  1. Halid AVDAGİÇ

    Anladığım kadarı ile Genel Kurul ve seçim tarihi çok yakın. Sezon bitmeden seçim dönemine girmek söz konusu. Hadi hayırlısı…

Yoruma kapalı

Arşiv

Go To Top