Başkan, ‘görevi kötüye kullanmaktan’ yargılanacak!

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı, iki yönetim kurulu üyesi ve spor kurulu başkanı hakkında iddia edilen ?usulsuz harcamalarla? ilgili savcılık soruşturması bir yıl sonra tamamlandı. Dosyayı inceleyen Ankara Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Tezel, iddiaları sabit görüp ?müspet suçu işlemiş olmaları sebebi ile? şüphelilerin cezalandırılmaları talebi ile dava açılmasına karar verdi.

Savcı Tezel, görevi kötüye kullandıkları ve haksız menfaat temin etme olanağı sağladıkları için tüm şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılması ve aynı zamanda da TCK 53?ncü maddesindeki belli hakları kullanmalarından yoksun bırakılmalarını talep etti.

Savcı Ömer Faruk Tezel?in Ankara 7?nci Sulh Ceza mahkemesine 2012/843 esas numaraısyla devrettiği 13 Mayıs 2012 tarihli iddianamede, ?şüphelilerin görev ve sorumlulukları itibariyle TOSFED?de 2010 tarihinde yaptıkları mal ve hizmet alımları için yönetim kurulu kararı almadıkları, alım komisyonu oluşturmadıkları ve alınacak malzemelerin fiyat araştırması yapılmaksızın, teklif alınmadan, keyfi alım yapmış oldukları, firmaların bu şekilde haksız menfaat temin etme olanağını verdikleri bu şekilde federasyonu zarara uğrattıkları ve federasyonun satın alma talimatlarına riayet etmeyerek?..

Dört ayrı kalemde ayrıntılı bir şekilde belirtilen toplam 1 milyon 255 bin lira ?tutarında mal ve hizmet alımı yapmak suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları iddia, beyan içerikleri, TOSFED?e verilen mal ve hizmet bedellerine ait faturalar, 23/11/2011 tarihli bilirkişi raporu ve tüm soruşturma evrakı kapsamı ile sabit olduğundan şüphelilerin yargılamalarının yapılarak her bir şüpheli hakkında müspet suçu işlemiş olmaları sebebiyle yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı CEZALANDIRILMALARINA?,

?Şüphelilerin işlemiş oldukları kasıtlı suç nedeniyle TCK?nun 53?nci maddesindeki belli hakları kullanmalarından yoksun bırakılmalarına?..

?5271 sayılı CMK?nun 324 ve devamı maddeleri gereğince sebep oldukları yargılama giderlerinin şüphelilerden tahsiline?..

karar verilmesinin kamu adına iddia ve talep olunduğunu ifade etti. Savcı Tezel?in iddianamesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendikten bir hafta sonra Ankara 7?nci Sulf Ceza Mahkemesi?ne gönderildi. Mahkeme hakimi davayı kabul edip, ilk duruşmanın 7 Mart 2013?te yapılmasını kararlaştırdı.

 

Son 70 haber

Yoruma kapalı

Arşiv

Go To Top