‘145’ Alo Tosfed hattı

Federasyon, 8 Haziran 2017 tarihi ile yayınladığı 2017/08 numaralı duyuru ile, sporcu ve kulüpler ile federasyon arasında danışma merkezi kurduğunu ve ‘145’ kısa koduyla hızlı hat açıldığını açıkladı. Yayınlanan duyuruda, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ile takımlar, federasyonlar ve spor kulüpleri arasındaki işbirliğini ve koordinasyonu güçlendirmek ve sporcuların sorunlarını tespit ederek çözümünü sağlamak amacıyla bakanlık makamından alınan 2.5.2017 tarihli ve 151 sayılı oluru ile Sporcu Danışma Merkezi kurulmuştur” açıklamasına yer verildi ve duyuruya devamla, “..ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının 18.05.2017 tarihli ve E.31975 sayılı yazısı ile “145” kısa numarası verilmiştir” denilerek, “söz konusu Danışma Merkezinin iş ve işlemlerini verimli ve etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli desteğin verilmesi” istendi.

Son 50 haber

Yoruma kapalı

Arşivler

Go To Top